Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Casas Vera, Juan Hilbert1113,25%0,00
2author_keyword:Balta Crisologo, Rafael Ananias67,23%0,00
3author_keyword:Gutierrez Vilchez, Pedro Pablo56,02%0,00
4dateIssued_keyword:[2020 TO 2021]44,82%0,00
5author_keyword:Guerrero Lázaro, Juan Miguel33,61%0,00
6dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]33,61%0,00
7dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]33,61%0,00
8subject_keyword:Evaluación33,61%0,00
9subject_keyword:Oligoelementos33,61%0,00
10type_keyword:https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis33,61%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
83100,00%0,00